ประชุมพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3