ร่วมโครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3

วันที่ 6 พ.ย. 63 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประธานชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายลข 36 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344
สัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3