🔈🔊..ข่าวประชาสัมพันธ์..🔈🔊
📢.. เชิญชวนให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ..📢
📝.. หากเห็นว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่รายชื่อตกหล่น ฯลฯ สามารถยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 ณ งานทะเบียนราษฎร ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ้นจากนี้แล้วไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ ..📝
📣.. ทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง หรือทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/... ..📣
❗️(เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน)❗️