งานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 55 ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 55 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ สิ้นสุดวงเวียนใน