มอบเครื่องสแกนอุณภูมิอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 25 ก.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบเครื่องสแกนอุณภูมิอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง