การประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ร่วมการประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3