จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ