ประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3

วันที่ 17 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง