จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563

วันที่ 21 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง