วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี และนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 100 ชุด พร้อม อสม. ในพื้นที่ ณ ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนหนองแหวน โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ดังกล่าวจาก บริษัท คูโบต้า ระยอง จำกัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณพ่อสงวน สิ้นเคราะห์ (คุณพ่อปลัดกานดา นามสง่า)