ข่าวเก่า

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า),ชุมชนหนองความเขาหัก,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนสุนทรโวหาร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/เอกสารประกวด
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีรั้วรอบและพื้นฟุตบาทรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า)ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย9(บ้านนายประสิทธิ์) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากการออกกำลังกายประจำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้องรางวี คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขรเชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ)(ชุมชนหนองกระโดง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้และถนนสุนทรภู่ฝั่งทิศใต้ ถนนมาบใหญ่ซอย7 ฝั่งทิศเหนือและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนแหลมยาง(ชุมชนแกลง-แกล้วกล้า ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนหนองความเขาหัก ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนแหลมยาง)(กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปา (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 (บ้านนายประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล1 และถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้และถนนสุนทรภู่ฝั่งทิศใต้ ถนนมาบใหญ่ซอย7 ฝั่งทิศเหนือและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนแหลมยาง(ชุมชนแกลง-แกล้วกล้า ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนหนองความเขาหัก ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนแหลมยาง)(กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาล เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพ้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขรเชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ)(ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก)(ชุมชนพลงช้างเผือก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ต่อจากของเดิม)(ชุมชนหนองแหวน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเกาะหนองโบสถ์บริเวณหลัง รพ.แกลง (ชุมชนในยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเวที แสง สี เสียง จอLED ไฟประดับบริเวณงาน ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย และถ่ายภาพ-ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการไฟสื่อประสม ศิลปวัฒนธรรม พร้อมระบบแสงสีเสียง ภายในบริเวณจัดนิทรรศการ (บริเวณหน้าหอประวัติเมืองแกลง) ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนและหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร อาคารตลาดสดเทศบาล 1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยจินดาวัฒนื ต่อจากของเดิม (ซอยบ้านเฮียอั้ง) (ชุมชนหนองกระโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟองอากาศ) ขนาด 3,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง(ต่อจากของเดิม)(ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนพื้นบล็อกยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาล เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า(เส้นที่1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา(เส้นที่2)(ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวนและชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่หลังบ้านคุณโอ๋ (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองเหล็ก (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3760 รย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า(เส้น1)และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา(เส้นที่2)(ชุมชนสารนารถ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ดอนกระเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.271+223 ถึง กม.271+499 (หน้าสถานีบริเวณน้ำมันบางจากไต๋ ปิโตเลี่ยม ถึง แยกบายพาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงพักสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ส่วนสกปรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนพื้นบล็อกยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารายการค่าเช่าไฟประดับเวทีและเครื่องดนตรี เครื่องเสียง เวที ในโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าใบไวนิล) ในโครงการดนตรีเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวมและโต๊ะหน้าขาว) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงท่อประปา บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพื้นคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนสุนทรภู่ ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตาฮะ) (ชุมชนพลงช้างเผือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่1)(ชุมชนในยาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 

หน้า 1 2 3