ภาพกิจกรรมเก่า

   

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

 

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

   

 

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11
และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ประการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

 

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

   

 

จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563

วันที่ 21 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

ประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3

วันที่ 17 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 โดยได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ถนนสุนทรโวหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และลงพื้นที่บริเวณถนนสุนทรโวหาร ชมภาพ...

 

   

 

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี และนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 100 ชุด พร้อม อสม. ในพื้นที่ ณ ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนหนองแหวน โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ดังกล่าวจาก บริษัท คูโบต้า ระยอง จำกัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณพ่อสงวน สิ้นเคราะห์ (คุณพ่อปลัดกานดา นามสง่า) ชมภาพ...

   

 

จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนหนองแหวน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนดอนมะกอก ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนสารนารถ ชุมชนหนองควายเขาหัก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

 

   

 

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

   

 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค 63

วันที่ 27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

 

   

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 12-15 พ.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง)

วันที่ 14 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) เพื่อเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้กับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

คุณครูบุญชู ใจสุข พร้อมด้วย ครอบครัว และคณะเพื่อนแกลง 07 ไถ่เครื่องมือทำกินให้กับลูกค้า(สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง)

ขอขอบพระคุณ คุณครูบุญชู ใจสุข พร้อมด้วย ครอบครัว และคณะเพื่อนแกลง 07 1.คุณผ่องพรรณ ปัญญาวัฒนาพร
2.คุณพงษ์พันธ์ บุรารัตนวงค์ 3.คุณพูนสุข พงษ์พัฒน์ 4.คุณพินัย วนิชรัตน์ 5.คุณแสงทอง บุญยิ่ง 6.คุณนพดล พงศ์สูรย์มาส
7.คุณปัญญา ปลุกใจรราษฎร์ 8.คุณวิรัช ไชยรักษ์ 9.คุณศิริพร บุญยิ่ง 10.คุณสมศรี โตใหญ่ดี 11.คุณองอาจ วรกาญจน์
12.คุณอำนวย สวัสดิ์ภูมิ 13.คุณวินัย เจริญวงศ์ 14.คุณอารักษ์ เอ็นดูราษฎร์ 15.คุณวิจิตร รานรอน 16.คุณสุนทร์ สุนาราพรพล 17.คุณแสงมณี กากลง 18.คุณเอ็นดู ทองดาสา 19.คุณโอภาส ประมวล 20.คุณอุไรวรรณ สรรวงค์ ที่มีน้ำใจมาไถ่เครื่องมือทำกินให้กับลูกค้าที่นำมาจำนำไว้กับโรงรับจำนำ(สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง) พร้อมกับนำเงินใส่ซองให้กับลูกค้าเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ชมภาพ...

 

   

 

จัดทำก๋วยเตี๋ยวผัด "แจกฟรี" ให้กับพี่น้องประชาชน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดทำก๋วยเตี๋ยวผัด "แจกฟรี" ให้กับพี่น้องประชาชน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

นำสเปรย์แอลกอฮอร์ มอบให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น และ ตลาดเทศบาล 3

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 และ วันที่ 23 เม.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล นำสเปรย์แอลกอฮอร์ มอบให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น และ ตลาดเทศบาล 3 ชมภาพ...

 

   

 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดระยอง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

 

   

 

บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด และ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง

บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด โดย คุณนิรันดร์ สุชินญาพร และ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด โดยคุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ได้ร่วมบริจาคข้าวสารให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 7 ตัน
ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

คุณชนัสถ์นันท์ ขจรภูวพงศ์ บุตรของคุณสุเทพ ขจรภูวพงศ์ และคุณศรีวิไล ขจรภูวพงศ์
ได้ให้การสนับสนุนน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 องค์กร PEACE (Policy & Economic Alliance Caring of Earth) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19 แพร่ระบาด จึงมีการก่อตั้งปฏิบัติการร่วมกันเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาด ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการ
"Horus Warrior" ก่อตั้งโดย คุณชนัสถ์นันท์ ขจรภูวพงศ์ บุตรของคุณสุเทพ ขจรภูวพงศ์ และคุณศรีวิไล ขจรภูวพงศ์ ได้ให้การสนับสนุนน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยได้มาฉีดพ่นบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตลาดสดเทศบาล โดยน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัส
โควิด 2019 เป็นสารฆ่าเชื้อโรค คลอรีน ไดออกไซด์ ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว และ สปอร์ของเชื้อ โดยการออกฤทธิ์ผ่านผนังเซลล์ เข้าไปนิวเคลียส และทำลาย DNA ของเชื้อ ทำให้เชื้อตาย ไม่สามารถแบ่งตัวและแพร่กระจายได้อีก คลอรีน ไดออกไซด์ บริสุทธิ์ 99.99% เป็นเกรดที่ใช้สำหรับอาหารได้ ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารคงเหลือจากการออกฤทธิ์ทำลายเชื้อจะสลายไปในธรรมชาติ ภายใน 1 ชั่วโมง ชมภาพ...

 

   

จัดรถออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019

31 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล จัดรถออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาจังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง และชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ชมภาพ...

   

 

รับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในคนและสัตว์รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

วันที่ 26 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลรับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในคนและสัตว์
รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความห่วงใยต่อประชาชน จึงขอความร่วมมือในการดูแลตัวเอง กินร้อน ช้อนฉัน อยู่ห่างกัน 2 เมตร พร้อมกันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563
เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุม การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

โครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke) กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

 

   

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยการนำเสนอจะมีการสอนการใช้โปรแกรมด้าน GIS ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

Muangklang Music Contest 2020

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีการประกวดวงดนตรี “Muangklang Music Contest 2020” ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

 

จัดประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการฯ และประธานชุมชนฯ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

งาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว"

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

 

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 14 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม
นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพ...

 

   

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

   

 

ตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2

วันนี้เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผอ.กองประปา ได้ร่วมตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2 โดยมี ผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาประแสร์คุณกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ ได้ร่วมให้ข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำในคลองวังหว้า โดยขณะนี้มีการสูบน้ำเข้ามาในลำคลอง ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา น้ำได้เข้าเต็มฝายที่อยู่เหนือจุดสูบขึ้นไป 3 ฝาย ซึ่งจะเต็มลำคลองวังหว้าจุดสูบน้ำคือ ฝายตัวที่ 10 คาดการณ์ว่า อีกสองวัน (วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2562) จะท่วมหัวบัว จนสามารถสูบน้ำผลิตประปาได้ ชมภาพ...

 

   

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับพระราชธานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

 

ประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าของที่ดิน และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเผยแพร่เรื่องราวของเมืองแกลงในอดีต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของอดีตเมืองแกลงต่อไป
ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

ทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ศสมช. สารนาถฯ ชมภาพ...

 

   

งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”
ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ”

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นำโดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และนายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ” จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ แจกคูปองเพื่อรับของรางวัล และการแสดงบนเวที จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ชมภาพ...

   
 

หน้า 1 2 3 4