ภาพกิจกรรมเก่า

   

ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ บริเวณหน้าวัดสารนาถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

 

   

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. หนองควายเขาหัก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. หนองควายเขาหัก
ชมภาพ...

   

การจัดทำหมั้นสุนัขจรจัดฟรี ณ บริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา

วันที่ 21 ต.ค. 63 สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อดำเนินการจัดทำหมั้นสุนัขจรจัดฟรี
ณ บริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองกระโดง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองกระโดง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช.ชุมชนสารนารถ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช.ชุมชนสารนารถ
ชมภาพ...

   

ประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนาถ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนาถ
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศาลาชุมชนในยาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศาลาชุมชนในยาง
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ชุมชนแกลงแกล้วกล้า

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนแกลงแกล้วกล้า เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนแกลงแกล้วกล้า” ชุมชนแข็งแรง ร่วมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์พร้อมออกกำลังกาย สุขภาพดีที่ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ซอย ศาลเจ้าหนองแตงโม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ซอย ศาลเจ้าหนองแตงโม
ชมภาพ...

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. หนองแหวน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. หนองแหวน
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศาลาชุมชนแหลมยาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศาลาชุมชนแหลมยาง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายวิทยา นุชพุ่ม รก.ผอ.กองการประปา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ หน้าบ้านนางปรานอม รัตนวิจิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ หน้าบ้านนางปรานอม รัตนวิจิตร
ชมภาพ...

   

 

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนพลงช้างเผือก

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนพลงช้างเผือก ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนพลงช้างเผือก เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนพลงช้างเผือก” "ชุมชนพลงช้างเผือกเข้มแข็ง แหล่งรวมเด็กสุขภาพดี ไม่มีภาวะอ้วน ชวนใส่ใจภัยสุขภาพ ปลอดจากยาเสพติดและโรคพิษสุนัขบ้า"
ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองแตงโม

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองแตงโม ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองแตงโม เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนหนองแตงโม” "สาธารณูโภคทั่วถึง คำนึงเรื่องความสะอาด คนสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ที่ชุมชนหนองแตงโม"
ชมภาพ...

 

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ชุมชนแหลมท่าตะเคียน

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนแหลมท่าตะเคียน เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนแหลมท่าตะเคียน” "ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ประชาชนสุขภาพดี มีความสามัคคี ปลอดภัยจากยาเสพติด"
ชมภาพ...

 

   

 

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 9 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ วัดพลงช้างเผือก

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ วัดพลงช้างเผือก
ชมภาพ...

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ หน้าบ้านยุพิน ยั่งยืน (เจ้ต้อย)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ หน้าบ้านยุพิน ยั่งยืน (เจ้ต้อย)
ชมภาพ...

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. ดอนมะกอก

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. ดอนมะกอก
ชมภาพ...

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. โพธิ์เงิน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. โพธิ์เงิน
ชมภาพ...

   

 

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองกระโดง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองกระโดง
ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองกระโดง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนหนองกระโดง” "ชุมชนหนองกระโดง มีการจัดการขยะ ไร้มลภาวะ รู้รักสามัคคี สุขภาพดีทั้งกายใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด"
ชมภาพ...

 

   

 

งานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 55 ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 55 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ สิ้นสุดวงเวียนใน
ชมภาพ...

 

   

 

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. มาบใหญ่

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. มาบใหญ่
ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์

30 ก.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการฯ ร่วมประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการฆ่าเนื้อสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 ชุมชนสารนารถ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 29 กันยายน 2563 ชุมชนสารนารถ ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนสารนารถ เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนสารนารถ” "กินดีมีสุข ออกกำลังกายคลายทุกข์ กระจายความสุขในชุมชนสารนารถ ร่วมแรงทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง"
ชมภาพ...

   

 

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่
28 กันยายน 2563 ชุมชนสุนทรโวหาร

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 28 กันยายน 2563 ชุมชนสุนทรโวหาร ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนสุนทรโวหาร เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนสุนทรโวหาร” "ชุมชนสุนทรโวหาร สุขภาพดี มีความสุข ชีวิตปลอดภัยไร้มลพิษ ร่วมพิชิตยุงลาย."
ชมภาพ...

 

   

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อบริหารจัดการสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

การประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ
ร่วมการประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 ชุมชนแหลมยาง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 25 กันยายน 2563 ชุมชนแหลมยาง ในยางได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนแหลมยาง ในยาง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนแหลมยาง ในยาง” "ชุมชนแหลมยาง ในยาง รู้รักสามัคคี...ไม่มีปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากยาเสพติด"
ชมภาพ...

   

มอบเครื่องสแกนอุณภูมิอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ
ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 25 ก.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบเครื่องสแกนอุณภูมิอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ
ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 21 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทร เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนบ้านเอื้ออาทร” "ชุมชนเอื้ออาทร สะอาดสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด รู้รักสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มีขโมย" ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง”ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทองน่าอยู่ ประชาชนรอบรู้เรื่องสุขภาพ รู้รักสามัคคี มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 ชุมชนดอนมะกอก

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2563 ชุมชนดอนมะกอกได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนดอนมะกอก เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนดอนมะกอก” ชุมชนดอนมะกอกปลอดภัย ไร้มลภาวะ ประชาชนสุขภาพดี รู้รักสามัคคี อยู่ดีมีสุข
ชมภาพ...

   

จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 ชุมชนหนองควายเขาหัก

เทศบาลตำบลเมืองแกลงใส่ใจสุขภาพเพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้าการจัดการสุขภาพโดยชุมชนเองเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563สำหรับวันที่ 9 กันยายน 2563 ชุมชนหนองควายเขาหักได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองควายเขาหัก เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนหนองควายเขาหัก” "สุขภาพดี มีความสุข ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ผูกมิตรสร้างอาชีพเสริม ที่ชุมชนหนองควายเขาหัก"
ชมภาพ...

   

การประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ชุมชนหนองแหวน

เทศบาลตำบลเมืองแกลงใส่ใจสุขภาพเพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้าการจัดการสุขภาพโดยชุมชนเองเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลงจัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563สำหรับวันที่ 8 กันยายน 2563 ชุมชนหนองแหวน ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองแหวน เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “หนองแหวน” "คนหนองแหวน สุขภาพแข็งแรงร่วมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม"ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ชุมชนมาบใหญ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ชุมชนมาบใหญ่ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนมาบใหญ่ เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนมาบใหญ่” "ชุมชนมาบใหญ่สะอาด สุขภาพดี ร่วมใจสามัคคี มีสุขภาพใกล้บ้าน" ชมภาพ...

   

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม "ตลาดสีเขียว"

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม "ตลาดสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3)
ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อบริหารจัดการสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการสาธารณสุขของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติติยราชนารี) เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรค การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับอาสาสมัครแกนนำสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถนนต้นไม้กินได้”

วันที่ 11 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถนนต้นไม้กินได้” นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลตำบลเมืองแกลง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถนนต้นไม้กินได้" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ บริเวณ ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11
และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ประการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

 

จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563

วันที่ 21 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3

วันที่ 17 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 โดยได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ถนนสุนทรโวหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และลงพื้นที่บริเวณถนนสุนทรโวหาร ชมภาพ...

 

   

 

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี และนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 100 ชุด พร้อม อสม. ในพื้นที่ ณ ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนหนองแหวน โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ดังกล่าวจาก บริษัท คูโบต้า ระยอง จำกัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณพ่อสงวน สิ้นเคราะห์ (คุณพ่อปลัดกานดา นามสง่า) ชมภาพ...

   

 

จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนหนองแหวน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนดอนมะกอก ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนสารนารถ ชุมชนหนองควายเขาหัก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

 

   

 

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

   

 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค 63

วันที่ 27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

 

   
   
 

หน้า 1 2 3 4