โครงการปลูกต้นรวงผึ้งและหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมทั้งนำนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณบ้านก๋ง , หน้าอาคารเรือนพยาบาล , และสระเก็บน้ำเอนกประสงค์(บ้านตาถา)

กองช่าง


July 13, 2018