"ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก"

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม2561 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก" ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ และโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองสาธารสุขฯ


July 3, 2018