เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้ารับรางวัลการจัดงานประกาศผล Thailand Energy Awards 2010
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล การเดินทางไปรับรางวัลครั้งนี้ท่านรองนายกฯ ธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช เป็นหัวหน้าคณะ และมีสมาชิกสภาเทศบาล คือ สท.จำรัส เจริญกิจ สท.อุทัย วงศ์สบิน รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณนุชนาถ สุขาวดีและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รางวัลที่ได้จากการประกวดด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนจากกระทรวงพลังงาน
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Thailand Energy Awards 2010
รางวัลดีเด่น
ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประจำปี ๒๕๕๓
ประเภทสมาคม/องค์กร/หน่วยงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
Thailand Energy Awards 2010
รางวัลชมเชย
ด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์
ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากไขมันในบ่อ/ถังดักน้ำมัน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

รางวัลดีเด่นประเภท สมาคม/องค์กร/หน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง รับมอบโล่รางวัลจากพณฯนายกรัฐมนตรี
คือ นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง โดยมี 3 ผลงาน คือ จากการใช้รถ ขสมก ถังก๊าซชีวภาพและบ่อดักไขมัน

อีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลชมเชย ด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์ โครงการเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากไขมัน/ บ่อดักไขมัน
สท.จำรัส เจริญกิจ ขึ้นรับรางวัลจาก ท่านนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติมใน สำนักข่าวไทย MCOT >>> คลิกที่นี่ <<<


September 2, 2010