ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 10 มีนาคม 2550
ของเครือข่ายที่ 1 (ร.ร.วังจันทร์วิทยา, ร.ร.ป่ายุบ และ ร.ร.บ้านชุมแสง )

จุดที่ 1 ต้นน้ำ
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 7.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบตะไคร่น้ำปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกจิงโจ้น้ำ, หนอนริ้นน้ำแดง, ชีปะขาวขุดรู, หอยเจดีย์ คุณภาพน้ำระดับ 3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาด
จุดที่ 2 หลังตลาดชุมแสง
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบคราบน้ำมันปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยโข่ง, ชีปะขาวขุดรู, กุ้ง,ตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้น คุณภาพน้ำระดับ 3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดพอใช้
จุดที่ 3 หน้าฝายกั้นน้ำ
          อุณหภูมิอากาศ 29.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่พบสิ่งปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้น, ตัวอ่อนชีปะขาว, หอยเจดีย์, ชีปะขาวว่ายน้ำ, ไส้เดือนน้ำ คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดพอใช้

ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 3 น้ำสะอาด