ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 17 มีนาคม 2550
ของเครือข่ายที่ 6 (ร.ร. ชำนาญสามัคคี , ร.ร.เกาะลอย , ร.ร.คลองปูน , ร.ร.เนินยาง)

จุดที่ 1 คลองลำแพน
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 10 ppt ค่า pH = 7 สีน้ำ-ชาใส มีกลิ่นเล็กน้อย ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษไม้ ใบไม้ ขยะและพลาสติกปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวก กุ้งฝอย,หอยสองฝา,ปู,ปลา คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนบ่อกุ้งปล่อยน้ำลงคลอง
จุดที่ 2 คลองร้านไม้น้ำ
          อุณหภูมิอากาศ 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-ชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษไม้และใบไม้ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกมวน,มวนน้ำ,กุ้งฝอย,หอยฝาเดียว,จิ้งโจ้น้ำ,ลูกปลา, พยาธิแส้ม้า คุณภาพน้ำระดับ 2
จุดที่ 3 เขาดิน
          อุณหภูมิอากาศ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 34 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำ-ใส มีกลิ่นแรง ความเร็วของน้ำ ช้า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 3.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบคราบน้ำมัน พลาสติกและขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยฝาเดียว,ไส้เดือนน้ำ,หอยสองฝา,จิ้งโจ้น้ำ,พยาธิแส้ม้า,หอยเจดีย์ คุณภาพน้ำระดับ 1 ความคิดเห็นชุมชนมีขยะทิ้งใกล้แหล่งน้ำ
จุดที่ 4 สะพานท่ากะพัก
          อุณหภูมิอากาศ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 35 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำ-ใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำเร็วพอใช้ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยน้ำจืด,หอยฝาเดียว,กุ้งฝอย,ตัวสงกรานต์,ปู คุณภาพน้ำระดับ 2
จุดที่ 5 ศาลกรมหลวงฯ
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 15 ppt ค่า pH = 7 สีน้ำ-ใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำ-เร็วพอใช้ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้และขยะปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยฝาเดียว,ปลากะพงเหว,หอยนางรม,ไส้เดือนน้ำ คุณภาพน้ำระดับ 3
จุดที่ 6 เรือรบหลวงประแส
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 15 ppt ค่า pH = 6 สีน้ำ-สีน้ำตาลขุ่น ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำเร็วพอใช้ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 7 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษขยะปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกปูเสฉวน,เคย,ปู,หอยฝาเดียว คุณภาพน้ำระดับ 1 ความคิดเห็นชุมชนมีการก่อสร้างทำให้ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2 น้ำสะอาดพอใช้ได้

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2549
ของเครือข่ายที่ 6 (ร.ร. ชำนาญสามัคคี , ร.ร.เกาะลอย , ร.ร.คลองปูน , ร.ร.เนินยาง)

จุดที่ 1 บริเวณไม้น้ำ
          ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.40 สีน้ำชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ น้ำไหลช้ามาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ ค่าDO 6.1 mg/l
ทางชีวภาพ พบกุ้งฝอย หนอนด้วงน้ำ ตัวอ่อนแมลงปอ พบพืชน้ำ คือ ผักตบ ผักบุ้ง
สภาพลำน้ำ ถูกปรับแต่งพอประมาณ
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้ได้
จุดที่ 2 บริเวณคลองลำแพน
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 32 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.30 สีน้ำชาใส ความเร็วกระแสน้ำ ไหลช้ามาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ พลาสติก ค่าDO 4 mg/l ทางชีวภาพ พบ มวนกรรเชียง จิ้งโจ้น้ำ กุ้งฝอย ลูกปลา
ระดับคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด
จุดที่ 3 บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.6 สีน้ำ ชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ช้า ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน พลาสติก ใบไม้ใบใหญ่ คราบน้ำมัน ค่าDO 6 mg/l ทาชีวภาพ พบ มวนกรรเชียง กุ้งฝอย ลูกปลา (ชีปะขาว)
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้ได้
จุดที่ 4 บริเวณเรือรบหลวงประแส (ฝนตก)
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.6 สีน้ำ ชาใส ความเร็วกระแสน้ำ ช้า ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน พลาสติก โฟม เศษไม้ ค่าDO 6 mg/l ทางชีวภาพ ลูกปลา หอยเจดีย์
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 4 บริเวณท่ากะพัก (ฝนตก)
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.1 สีน้ำ ชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ช้า ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน เศษไม้ ใบไม้ ค่าDO 5mg/l ทางชีวภาพ กุ้งฝอย ปลากระทงเหว ตัวอ่อนแมลงปอ
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 3 น้ำสะอาด

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2549

ของเครือข่ายที่ 6 (ร.ร. ชำนาญสามัคคี , ร.ร.เกาะลอย , ร.ร.คลองปูน , ร.ร.เนินยาง)

จุดที่ 1 บริเวณคลองลำแพน
          ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 9.10 สีน้ำใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ 1.44 ค่าความเค็ม 6 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ ค่าDO 3.5 mg/l
ทางชีวภาพ พบกุ้ง ลูกปลา จิงโจ้น้ำ พบพืชน้ำ คือ ผักตบชวา สาหร่าย
สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 2 บริเวณไม้น้ำ
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.10 สีน้ำชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ไหลช้า ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ พลาสติก ค่าDO 2.5 mg/l ทางชีวภาพ พบลูกปลา ลูกกุ้ง จิงโจ้น้ำ ด้วงน้ำตัวเต็มวัย พบพืชน้ำ คือ ผักตบชวา
สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 3 บริเวณเขาดิน
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.1 สีน้ำ ชา มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ 0.9 ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ ค่าDO 3.5 mg/l ทาชีวภาพ พบ ตัวอ่อนแมลงช้าง มวนน้ำ กุ้ง ปลา พบพืชน้ำ คือ ผักตบชบา
สภาพลำน้ำ มีการดูดน้ำประปา และบริเวณริมน้ำมีขยะ
ความคิดเห็นจากชุมชน การใช้น้ำก็ใช้รดน้ำ ในสวนและการเกษตรและ มีการสูบน้ำประปา
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้ได้
จุดที่ 4 บริเวณเรือรบหลวงประแส
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.9 สีน้ำ ใสไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ เร็ว ค่าความเค็ม 12 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ ค่าDO 4.5 mg/l ทางชีวภาพ ลูกปลา หอย กุ้ง
สภาพลำน้ำ มีการก่อสร้างระบบน้ำ และมีการปรับแต่ง
ระดับคุณภาพน้ำ 1 น้ำสกปรก
จุดที่ 4 บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH 8.5 สีน้ำ ชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ เร็ว ค่าความเค็ม 15 ppt. สิ่งปนเปื้อน ไม้ ขยะ คราบน้ำมัน ค่าDO 5.5 mg/l ทางชีวภาพ ปู ลูกปลา พบพืชน้ำ ผักตบชวา
สภาพลำน้ำ ถูกปรับปรุง ปรับแต่งพอประมาณ
ระดับคุณภาพน้ำ 1 น้ำสกปรก
จุดที่ 5 บริเวณท่ากะพัก
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH 8.5 สีน้ำ ใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ช้า ค่าความเค็ม 10 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ เศษไม้ ค่าDO 3.5 mg/l ทางชีวภาพ พบ กุ้ง หอย ปลา ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน หนอนด้วงสตางค์น้ำ พบพืชน้ำ ผักตบชวา
สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 3 น้ำสะอาด