นโยบาย ฟื้นเมืองเก่า บอกเล่าแกลงมุมใหม่ หรือ "แกลงโมเดล" นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของผู้ว่าฯ ระยอง สยุมพร ลิ่มไทย ซึ่งต้องเร่งดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ตามประสาพ่อเมืองคิดเร็ว ทำเร็ว อ่านต่อ...

     
 

แกลงโมเดล (Klaeng Model)
ฟื้นแกลงเมืองเก่า บอกเล่าแกลงมุมใหม่

  แกลง เป็นอำเภอเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี ของจ.ระยอง มีบันทึกในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เมืองแกลงถือกำเนิดแล้ว
อ่านต่อ...

     
 

ส่องชีวิตวันที่มี "โมเดล" "วิถีคนเมืองแกลง"
"เทรนด์แรง" ต้านมลพิษ

   เดิมเมืองระยองเป็นเมืองที่มีการทำการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาก็บูมเรื่องการท่องเที่ยว แต่ระยะหลังๆ ระยองกลับถูกมองว่าเป็นเมืองแห่งมลภาวะ-มลพิษ หลังจากมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ในระยองอย่างมากมาย อ่านต่อ...

     
 

    แน่นอนใครๆ ก็รู้ว่า แต่เดิมบ้านเราเต็มไปด้วยผืนป่า มีพื้นที่เพาะปลูก มีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญ ดินฟ้าอากาศก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ต่างจากวันนี้ที่แม่น้ำ แต่ละสายพากันแข่งขันแห้งเหือด อ่านต่อ...

     
 

Floating along a river renewed.

Leave your city blues behind and take a peaceful cruise on the recently revived Prasae River through the Muang Klang municipality in Rayong province read more...