ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"
 
   
 

ปฏิทินคณะดูงาน
ประจำเดือน เมษายน 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จ.ศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 5 เม.ย. เวลา 13.00 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 42 ท่าน ในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 13.30 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลรัตนบุรี จ.สุราษฏร์ธานี นำคณะ จำนวน 96 ท่าน ในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 13.30 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ

 
 

รายการครุภัณฑ์ที่อุทิศแก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง
โดย ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก
ณ มกราคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลำดับที่
รายการ
จำนวน (เครื่อง)
มูลค่าราคา (บาท)
6.
เครื่องสีข้าว
1
50,000
7.
รถ 4 ล้อขนาดเล็ก
1
100,000
8.
เครื่องยนต์ดีเซล ผสมปูนซีเมนต์
1
11,000
9.
สายพานคัดแยกขยะ
1
200,000
10.
กล้องดิจิตอล
1
3,990
11.
จาน PSI
1
1,990
12.
เครื่องเล่น DVD
1
1,290
13.
ตู้น้ำเย็น
1
3,300
14.
ชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อน
2 ชุด
7,200
15.
ชุดเครื่องขยายเสียง
2 ชุด
4,280
16.
มอเตอร์มิตซูบิชิ
1 เครื่อง
6,220
รวมมูลค่าทั้งสิ้น
704,670
 
 
 
 

- คลิกที่นี่ เพื่อชมรายการตัวเต็มค่ะ -

Click ที่นี่ เพื่อชมรายการตัวเต็มค่ะ

 
 

ทาง เทศบาล ตำบล เมืองแกลง ได้รับการประสานงานจาก หจก.กระต่ายและพระจันทร์ ซึ่งรับผิดชอบผลิตรายการ ‪#‎โลกน่ารักษ์‬ ซึ่งเป็นสารคดีสิ่งแวดล้อม ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา
รายการจะนำเสนอ "เมืองแกลงต้นแบบสีเขียว" ซึ่งได้เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานฯ ชุมชนเอื้ออาทรวังหว้า โดยสัมภาษณ์ท่านประธานหมู่บ้าน คุณสายัณห์ รุ่งเรือง สนามกีฬาและสวนสาธารณะฯ ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559

21 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง‬ จ.สุรินทร์
นำกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนชุมชนและ อสม. จำนวน 100 คน 24 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง‬ จ.ลพบุรี
นำกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
จำนวน 50 คน
25 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง จำนวน 100 คน และ เทศบาลตำบลบางบาล จ.อยุธยา จำนวน 200 คน ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 7 และ 18 มีนาคม 2559

ในวันที่ 7 มีนาคม ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับ คณะจากเทศบาลเมืองลำตาเสา จ.อยุธยา และวันที่ 18 มีนาคม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลตำบลหนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับ คณะท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) เข้าตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ทางคณะผู้ตรวจฯ จะติดตามเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน" ของทางเทศบาลฯ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา จ.เชีียงใหม นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 92 ท่าน เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีคุณชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ และคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลหลานรัก นำนักเรียน จำนวน 52 ท่าน เวลา 08.30 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ และ นั่งรถรางชมเมือง ศูนย์บริการสาธารณสุข , วัดสารนารถธรรมาราม , สนามกีฬาและสวนสาธารณะฯ , โรงพยาบาลแกลง และสะพานฉลอง 100 ปีบ้านตลาดสามย่าน โดยมีคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ และคุณวัลยา ปัตยุรักษ์ ให้การต้อนรับและวิทยากรบรรยาย อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากคาด จ.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อสม. ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ นำโดย ท่านนายกฯ นายเจริญสุข ทวยจันทร์ จำนวน 100 ท่าน เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีคุณชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ และคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จันทบุรี นำเยาวชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นายธเนศ เธียรนันทน์ จำนวน 100 ท่าน อ่านต่อ...

รางวัลดีมาก โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกระทรวงพลังงาน

 

แกลง สังคมคาร์บอนต่ำ
ออกอากาศเมื่อ 8 กันยายน 2555

 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2
 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการนำร่อง : ระบบขนส่งสาธารณะชุมชน
ทต.เมืองแกลง
 

ช่วงที่ 1 (Click! Link Youbute)
ช่วงที่ 2 (Click! Link Youbute)
ช่วงที่ 3 (Click! Link Youbute)
 
ติดต่อประสานงานการเข้าศึกษาดูงานและสอบถามข้อมูลได้ที่ กุสุมา งามฉาย เบอร์โทร 081-7815642
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209