โรงเลื่อยจักรพงษ์เกษม

            เมื่อมีการย้ายที่ตั้งหลักของเมืองแกลงจากบ้านดอนเค็ด หลังวัดโพธิ์ทองพุทธาราม มาอยู่ ณ บ้านตลาดสามย่านตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๑ แล้ว อาชีพที่ดูจะเป็นล่ำเป็นสันคู่กับตลาดสามย่านนั้นคือ การทำโรงเลื่อยของคนตระกูล “ศุภพิพัฒน์” ซึ่งมีพื้นเดิมมาจากบางบ่อ สมุทรปราการ จนเมื่อหลังพ.ศ.๒๕๐๐ ธุรกิจนี้จึงค่อย ๆ ซบเซาลงและปิดตัวเองไปในที่สุด แต่กล่าวสำหรับคนสามย่านและละแวกใกล้เคียงดั้งเดิม ส่วนมากจะเคยสัมผัสกับโรงเลื่อยจักรนี้ในยุครุ่งเรืองมาแล้วทั้งนั้นไม่มากก็น้อย

           ปัจจุบัน ปล่องควันสองปล่องที่มองเห็นในภาพ คงเหลืออยู่เพียงปล่องด้านขวาที่ยืนท้าทายแดดฝนและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดสามย่าน อยู่เพียงปล่องเดียวเท่านั้น