กฐิน พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่

                     เรือรบจำลองลำนี้ ถูกสร้างขึ้นคลุมวงเวียนที่หัวถนนสุนทรโวหาร เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสที่ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่  ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นได้มาทำพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพลงช้างเผือก เมือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้างตัวเรือเขียนว่า  “ร.ล.สุราสดร์” นับเป็นการสร้างเรือจำลองลำใหญ่อย่างสมเกียรติขึ้นในบ้านเรา เนื่องจากในยุคนั้น พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ คือหัวหน้าคณะปฏิวัติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองการทหารสูงสุดในประเทศ

                    วนผลไม้และสุสานของท่านอยู่ที่บ้านวังหิน ให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจสัจธรรมของชีวิตในข้อของการมีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศได้เป็นอย่างดี