กีฬานักเรียนู่

                     ความน่าสนใจของภาพนี้ ซึ่งคล้ายกับมีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น คือภาพเสื้อกีฬาของนักเรียนหญิง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที่มีตราสัญลักษณ์รูปช้างชูงวงติดอยู่ที่หน้าอก  คิดดูว่าหากกลับไปทำตราช้างใหม่สำหรับโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกในปัจจุบัน  ก็น่าจะดูเท่ห์ไม่น้อยเชียว