้ตึกสามชั้นใกล้เชิงสะพานฝั่งธนู่

                     คุณจำเนียร มุกดาสนิท คือผู้หญิงที่ปรากฏในภาพนี้ ปัจจุบันมีอายุร่วมแปดสิบปีแล้ว เป็นภรรยาคนหนึ่งของนายพูน บุญศิริ บุตรชายคนโตของหลวงแกลงแกล้วกล้า

                   ูยืนบนตึกสามชั้นซึ่งเคยเป็นสมบัติของตระกูลบุญศิริ ใกล้เชิงสะพานฝั่งธน ด้านหลังเป็นสภาพของบ้านเรือนบนถนนโพธิ์ทองในยุคนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว  แลเห็นเขาชะเมาอยู่ไกล ๆ