ท่านพ่อหล่ำกับบิดา

            ภาพนี้ได้มาจากวัดพลงช้างเผือก เป็นภาพพระราชอริยคุณาธาร หรือท่านพ่อหล่ำ สันนิษฐานว่าถ่ายภาพนี้ไว้เมื่อครั้งยังเป็นเณร บุคคลที่ยืนอยู่ในภาพคือบิดาของท่าน นามว่า ขุนคลังรัตนะ
            พิจารณาจากภาพ จะเห็นว่าทั้งโต๊ะ เก้าอี้ นาฬิกาที่วางอยู่บนโต๊ะ ฉากหลัง และการแต่งกายของขุนคลังรัตนะที่ถือไม้เท้าและคีบมวนยาสูบที่มืออีกข้างหนึ่งแล้ว คงจะเป็นความตั้งใจถ่ายภาพนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญ เพราะร้านถ่ายรูปสมัยก่อนไม่ได้มีอยู่ทั่วไป