ถนนสุนทรโวหาร

            ภาพถนนสุนทรโวหารนี้ ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๐ ย้อนขึ้นไป น่าจะอยู่ในช่วงสุขาภิบาลตำบลทางเกวียน  บ้านไม้สามชั้นด้านซ้ายของภาพขณะนั้น คือโรงแรมวชิรา ชั้นล่างจำหน่ายวิทยุ ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันเหลือสองชั้น เป็นร้านจำหน่ายนาฬิกา ส่วนด้านขวาเป็นบ้านไม้ร้านอุ่นประเสริฐในอดีต ถัดไปเป็นโรงจอดรถศรทอง ที่วิ่งระหว่าง สามย่าน และจันทบุรี สังเกตรถศรทองยังมีรูปทรงของรถสมัยนั้นซึ่งตัวถังมีส่วนประกอบที่เป็นไม้อยู่มาก สมัยนั้นรถไม่คลาคล่ำเหมือนที่ปรากฏอยู่ในภาพ เข้าใจว่าคงถ่ายในงานแห่งานใดงานหนึ่ง สังเกตดูว่ายังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ถอดเสื้ออยู่ในภาพ ภาพเก่า ๆ ที่ได้มาส่วนใหญ่มาจากการถ่ายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  เช่นงานประเพณี งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ฯ