วงเวียนหัวถนนสุนทรโวหาร

            คิด ๆ ดูก็แปลกสำหรับในบ้านเราที่เมื่อเอ่ยถึง “วงเวียนใน” ใคร ๆ ก็รู้จักว่าอยู่ตรงไหน แต่ไม่มีใครยักเอ่ยถึง “วงเวียนนอก” ให้ได้ยิน และถึงเอ่ยก็คงไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ทั้ง ๆ ที่ “วงเวียนนอก” นั้น อยู่หัวถนนสุนทรโวหารสายเดียวกับ “วงเวียนใน” นั้นเอง  แต่คนในยุคนั้น จะเรียกบริเวณวงเวียนที่ปรากฏในภาพว่า “แยกมะขามคู่” บ้าง “แยกสารนาถฯ” บ้าง

            รูปทรงวงเวียนนี้เกิดขึ้นขณะมีการก่อสร้างแทนของเดิม โดยเป็นภาพปูนปั้นเรื่องราวของหาดแม่พิมพ์ เรื่องของพระอภัยมณี และที่ยอดเสาวงเวียนเป็นรูปหนังสือทำด้วยปูนคอนกรีต จารึกบทกลอนจากนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ในท่อนที่ว่า “ถึงหย่อมย่านบ้านกร่ำพอค่ำพลบ ประสบพบเผ่าพงศ์พวกวงศา ขึ้นกุฎีที่สถิตท่านบิดา กลืนน้ำตาก็ไม่ฟังเฝ้าพรั่งพราย” ภายหลังวงเวียนนี้ถูกรื้อทิ้ง นัยว่าบดบังทัศนวิสัยในการสัญจรไปมาเมื่อมีการปรับปรุงขยายถนนสุขุมวิท