อาคารโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

            นอกจากวัดโพธิ์ทองพุทธารามซึ่งผู้ตรวจการคณะสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เคยรายงานถึงความพร้อมในการจัดการศึกษามากกว่าวัดอื่นแล้ว  สำหรับวัดในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่มีการจัดการศึกษาตามมาอีกวัดหนึ่ง โดยท่านพ่อหล่ำ (พระราชอริยคุณาธาร) ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ คือวัดพลงช้างเผือก ต่อมาได้ขยับขยายไปเป็นโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ในภายหลัง ส่วนวัดพลงช้างเผือกปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา

            ในภาพเป็นภาพถ่ายหมู่นักเรียนและครู ด้านหน้าอาคารโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งมีวงเล็บไว้ว่า “อริยมิตรประสาท” กับ “พ.ศ.๒๔๙๐” ที่จั่วของอาคาร ซึ่งยังมุงด้วยหลังคากระเบื้องว่าวอยู่ในขณะนั้น ครูที่รูปร่างสูงใหญ่ยืนใส่แว่นตาดำอยู่ด้านหลังคือ “ครูลำไย วงษ์พิทักษ์” ปัจจุบันท่านมีอายุอยู่ในราวแปดสิบปีแล้ว