นักเรียนในสามย่าน

            หากพิจารณาดูจากภาพที่มีรถยนต์เป็นฉากหลังของนักเรียน จะรู้สึกว่าคนสมัยก่อนนิยมถ่ายภาพคุ่กับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือจักรยาน ที่เป็นพาหนะในยุคนั้น อาจเป็นเพราะเป็นการแสดงถึงฐานะได้ส่วนหนึ่ง เสาไฟฟ้าที่ทอดเงาลงมาบนหลังคาด้านขวายังใช้ไม้ซุงเป็นเสาไฟอยู่ และหากเอ่ยถึงโรงเรียนในยุคเดียวกับในภาพของสามย่านนั้น หากเป็นของรัฐก็คือโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดโพธิ์ทองพุทธาราม โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม และหากเป็นโรงเรียนเอกชนในยุคนั้นจะมี โรงเรียนอมรวิทย์ โรงเรียนเรืองศุขวิทยา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ซึ่งโรงเรียนหลังสุดนี้เดิมตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองจั่น ข้างปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถนนสุขุมวิทในปัจจุบัน สอนถึงระดับมัธยมศึกษาเลยทีเดียว