สงฆ์ดีผู้เป็นที่เคารพ

            ภาพนี้ไม่อาจคาดเดาได้ว่าถ่าย ณ วัดใด แต่พระสงฆ์รูปที่นั่งอยู่ตรงกลางสวมแว่นนั้น ท่านคือ พระครูพจนโกศล หรือ ท่านพ่อนวล ผู้เจ้าอาวาสวัดทางเกวียนหรือวัดโพธิ์ทองพุทธารามตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๑ จนกระทั่งมรณภาพเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๘ ท่านเป็นแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงในทางรักษาเกี่ยวกับยาเบื่อ ยาสั่งเป็นที่เลื่องลือ  ส่วนพระสงฆ์รูปทางด้านขวานั้น คือ ท่านพ่อบุญ วัดบ้านนา ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้มีวัตรปฏิบัติเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในความเป็นพระอย่างน่าเคารพสักการะด้วยความเลื่อมใส คะเนภาพนี้น่าจะอยู่ในราวก่อนปี พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งท่านพ่อนวลเริ่มอาพาธด้วยโรคชรา สังเกตปฏิทินในภาพนั่นคือ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ในขณะนั้น