ลวดลายช่องระเบียงชั้นสอง

            ปรากฏอยู่บนช่องระเบียงชั้นสองของบ้านในตลาดสามย่านยุคแรก ๆ มีลักษณะเป็นลวดลายแบบจีน ใช้ไม้เนื้อดีในการแกะสลัก จึงสามารถผ่านฝนผ่านร้อนมาได้ยาวนานถึงกว่า ๘๐ ปี พื้นที่ตรงกลางป้ายตามภาพเหมือนจะกันไว้ให้ติดตัวหนังสือจีนในคำที่เป็นมงคลหรือไรยังไม่อาจทราบได้