เดินตามหัวคันนา

          สภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำ เป็นท้องนาเดิมเรื่อยไปจนออกไปนอกเขต แถบบ้านเราจึงมีชื่อเรียกในทำนองตามสภาพพื้นที่ว่า ตำบลทางเกวียน บ้าง วัดหนทางเกวียนหรือวัดโพธิ์ทอง บ้าง บ้านล่าง บ้าง บ้านหนองจระเข้ บ้าง ซึ่งล้วนแต่แสดงถึงสภาพของพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเอง ในภาพจะเห็นท้ายขบวนเริ่มมีรถจิ๊ปซึ่งเหมาะกับสภาพถนนที่เพิ่งผ่านพ้นความเป็นทางเกวียนเข้ามาใช้กันบ้างแล้วเมื่อกว่าห้าสิบปีก่อน บ้านเรือนตามท้องนาก็จะปลูกกันตามโคกตามที่ดอนกระจายกันทั่วไป