พายงัด ๆ มาตามนัดในงานผ้าป่ากลางน้ำ

          ประเพณีผ้าป่ากลางน้ำที่ปากน้ำประแสนั้น เป็นงานประจำปีที่ผู้คนริมคลองไปร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะเรือจากหมู่บ้านต่าง ๆ จะไปรวมตัวกันที่นั่น ไม่เพียงแต่จะแข่งขันความเร็วเท่านั้น ยังมีทั้งการร้องรำทำเพลงกันในเรือ มีทั้งการแต่งตัวคน แต่งตัวเรือ มีพิธีทางสงฆ์ มีการทำบุญให้ชุ่มชื่นหัวใจ ดังในภาพจะเห็นหมู่เรือนคลองที่บ้านปากน้ำประแส ซึ่งยังเป็นหลังคามุงจาก และหลังคากระเบื้องว่าวอยุ่ทั่วไป โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาที่จะเป็นภูอื่นไปไม่ได้ นอกจากเขาชะเมาที่เป็นต้นน้ำคลองโพล้ ที่ไหลมารวมกับคลองประแสที่บริเวณบ้านแหลมยางนั่นเอง