รถศรทอง จันทบุรี

           คนแถบสามย่านนี่ พอเอ่ยคำว่า รถศรทอง ขึ้นมาแล้วย่อมต้องรู้ว่าเป็นรถที่วิ่งระหว่างสามย่านกับจันทบุรี มาแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่ตัวถังรถยังเป็นไม้ กระโปรงหน้ารถยังหน้าตาเป็นแบบนี้ แต่อย่างทำเป็นเล่นไป เพราะทุกวันนี้ รถศรทองเขายังทำหน้าที่ของเขาอยู่มาอย่างยาวนาน โดยมีจุดจอดรถอยู่ข้างซุ้มประตูวัดสารนาถฯ และยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารยามเช้าทุกวัน โดยเวียนมาบีบแตรลั่นตลาดสามย่านเพื่อรับคนก่อนไปจันทบุรีอยู่ประจำ ถ้าไม่มีเสียงแตรรถศรทองยามเช้าแล้ว บางทีชีวิตคนสามย่านอาจรู้สึกเหมือนคนดอนเมืองไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วในวันนี้ก็เป็นได้