หอประชุมข้างที่ว่าการอำเภอแกลงหลังแรก

          หอประชุมในภาพนี้ เดิมสร้างอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่าทางด้านทิศเหนือ มีขนาดใหญ่โตพอประมาณกับจำนวนผู้คนในบ้านตลาดสามย่านในยุคนั้น ตัวเรือนเป็นลักษณะโปร่งมีกันสาดด้านข้างค้ำยันด้วยไม้หน้าใหญ่ เพดานมีความสูงโปร่งเหมาะกับการเป็นสถานที่ประชุมหรือจัดงานต่าง ๆ หลายคนเคยไปทำบุญหรือไปจัดงานแต่งงานกันที่นั่น ควบคู่ไปกับทางการใช้เป็นที่จัดงานประเพณีหรือวันสำคัญต่าง ๆ น่าเสียดายที่ถูกรื้อทิ้งไปเสียนานแล้ว เพราะวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินบริเวณนี้ถูกเปลี่ยนไป