ชื่นฉ่ำจริงนะ น้ำคลอง...เอย

            มีความน่าสนใจในภาพนี้อยู่หลายแห่ง นอกเหนือจากการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำในยุคนั้นที่กระโจมอกเล่นน้ำในคลองกันอยู่ประจำ เพราะด้านหลังของภาพคือเรือนหลังคามุงจากของโรงเลื่อยเก่า ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นโพธิ์ใหญ่ที่ปลายตรอกขี้หมู ซึ่งเป็นกิจการที่ใหญ่โตมากในบ้านสามย่านช่วงราว พ.ศ.๒๔๘๐ เรื่อยมาจนถึงราว พ.ศ.๒๕๒๐ แต่หากย้อนขึ้นไปก่อนหน้านั้น ก็มีปรากฏหลักฐานว่า เมืองแกลงของเราส่ง “มาด” ดังที่เห็นเรือในภาพ ที่หมายถึงเรือซึ่งขุดจากไม้ทั้งต้นไปขายยังที่ต่าง ๆ มากมาย