สาวใส ๆ ในคลองประแส

               สาว ๆ นุ่งผ้าถุงกระโจมอกลงเล่นน้ำในคลองประแส สังเกตจากวงหน้าก็รู้ว่าสุขเพียงใด เห็นแล้นึกถึงคำว่า “ตีโป่ง” ขึ้นมาได้ว่าคงจะเป็นอาการที่ผ้ากระโจมอกที่มัดกายอยู่มันพองในน้ำจนต้องใช้มือตีโป่งให้ผ้ามันแนบเนื้อ ด้านบนของภาพคือหัวโค้งโรงเลื่อยเก่าฝั่งตรงข้ามตรอกขี้หมู แลเห็นท่อนซุงขนาดใหญ่ลอยน้ำอยู่จำนวนมาก ไม่นับรวมที่ยังจมอยู่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไม้หมู หมายถึงไม้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากทางการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลฯ ได้ขุดลอกไม้หมูขึ้นมาราว ๔๐ ท่อน ไม่มีใครกล้าแสดงความเจ้าของ แต่ภาพนี้คงมีอายุไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี เนื่องจากหญิงทางขวามือ คือครูหยัด หาญณรงค์ ปัจจุบันท่านมีอายุกว่า ๗๐ ปีแล้ว