แห่นาคในบ้านตลาดสามย่าน

             มองเห็นภาพนาคนั่งอยู่บนม้าหรือลาไม่แน่ใจ ก็ต้องนึกถึงการแห่นาคของทางภาคเหนือ แต่ภาพนี้เป็นการแห่นาคบนถนนสุนทรโวหาร หน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า มองดูแปลกตาดี คะเนว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่บริเวณหน้าโรงพักเก่า ยังมีคอกม้าของสถานีตำรวจอยู่ หรือกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว แต่รวมความแล้ว การแห่แหนทุก ๆ ชนิดที่บ้านเรา ล้วนแล้วแต่อาศัยถนนสุนทรโวหารเป็นสายหลักทั้งสิ้น ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใด