ช่องลมลายครุฑ

             นี่ก็เป็นลวดลายช่องลมที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง เป็นรูปครุฑพ่าห์ที่เป็นตราสำคัญของทางราชการ มีการแกะสลักและวางขนาดได้อย่างกลมกลืนกับลวดลายมาตรฐานของช่องลม ดูแล้วควรค่าแก่การอนุรักษ์