บ้านไม้ในยุคแรกของตลาดสามย่าน

        อาจเป็นเพราะเราได้เห็นจนชินตาสำหรับบ้านไม้บนถนนโพธิ์ทอง หน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่าดังในภาพนี้ เลยไม่มีใครได้ติดตามว่าอายุของบ้านนั้นสร้างมากี่ปี ซึ่งต้องกล่าวว่า บ้านไม้ตับนี้มีอายุไม่น้อยกว่า ๘๐ ปีแล้ว ร้านค้าร้านรวงในยุคแรกของตลาดสามย่านเขาสร้างกันแบบนี้ เพราะบริเวณนี้อยู่ใกล้ทั้งท่าเรือสามย่าน และที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแกลง เมื่อถึงวันที่ต้องรื้อไปตามสภาพความเสื่อมโทรม เชื่อว่าคงอดใจหายไม่ได้