ช่องลมเหนือประตูลายพานรัฐธรรมนูญ

        ลวดลายช่องลมที่เห็นนี้ ปรากฏเป็นลวดลายมาตรฐาน เนื่องจากมีเห็นอยู่ทั่วไป แต่แปลกตาตรงที่ตรงกลางช่องลมนี้ เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญซึ่งหาดูยาก และหมายความว่าบ้านหลังนี้ต้องสร้างหลังจาก พ.ศ.๒๔๗๕ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างแน่นอน แต่เดิมนั้น คนไทยส่วนหนึ่งเข้าใจเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นกราบไหว้อธิษฐาน บนบานศาลกล่าวกันก็มี