ขบวนขันหมากของคนบ้านปากน้ำประแส

         ที่ปากน้ำประแสนี้ มีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันในรัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวมาทอดเรืออยู่ ณ บริเวณปากคลองไว้ว่า เมื่อมองเข้าไป เห็นมีบ้านเรือนอยู่ราวร้อยหลังคาเรือน เพราะสภาพบ้านอยู่ชายคลอง จึงเป็นบ้านมีใต้ถุน ส่วนทางในสมัยนั้น เป็นไม้กระดานแผ่นโต ๆ ปูเรื่อยไปเพื่อคนเดิน และรถสองล้อ ภายหลังเปลี่ยนเป็นการถมดินทำถนนแทน ในภาพเป็นขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าสาว ผู้ชายนุ่งกางเกงจีน หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กางเกงชาวเล ผู้หญิงทุกวัยนุ่งผ้าถุงกันทั้งนั้น ส่วนบ้านเรือนที่ชายคาแทบจะชนกัน เพราะทางแคบ ยังมีให้เห็นจนปัจจุบัน