โรงเลื่อยจักรพงษ์เกษม
การ์ดแต่งงาน
ท่านพ่อหล่ำกับบิดา
นายไพบูลย์ บุญศิริ
ถนนสุนทรโวหาร
วงเวียนหัวถนนสุนทรโวหาร
อาคารโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
นักเรียนในสามย่าน
สงฆ์ดีผู้เป็นที่เคารพ
ครั้งหนึ่งในชีวิต
ใครเอายอดมหาอุโบสถวัดสารนาถฯ ไป
กฐิน พลเรือเอก สงัด ชะลออย
กีฬานักเรียน
ร้านค้าู่
รถโดยสาร
บ้านหัวมุมถนนสุนทรโวหาร
ตึกสามชั้นใกล้เชิงสะพานฝั่งธน
แห่ศพ
     
     
ลวดลายช่องระเบียงชั้นสอง
ช่องลมลายครุฑ
ลวดลายช่องลมของบ้านไม้ในตลาดสามย่าน
บ้านไม้ในยุคแรกของตลาดสามย่าน
ช่องลมเหนือประตูลายพานรัฐธรรมนูญ
ขบวนขันหมากของคนบ้านปากน้ำประแส
ผ้าป่ากลางน้ำ กับสาวงามประจำเรือ
สาว ๆ บ้านปากน้ำประแสในเทศกาลผ้าป่ากลางน้ำ
เดินตามหัวคันนา
แข่งเรือแข่งพาย ในงานผ้าป่ากลางน้ำ
พายงัด ๆ มาตามนัดในงานผ้าป่ากลางน้ำ
ลงเรือลำเดียวกันแล้ว
รถศรทอง จันทบุรี
หอประชุมข้างที่ว่าการอำเภอแกลงหลังแรก
ชื่นฉ่ำจริงนะ น้ำคลอง...เอย
สาวใส ๆ ในคลองประแส
แห่นาคในบ้านตลาดสามย่าน