กลอนตักบาตรเทโวโรหนะ
- ๑ -
  โดยประวัติ  พิธีจัด งานพุทโธ   คือการตัก  บาตรเทโว  โรหนะ
ทั้งสามโลก  เปิดให้  ได้พบปะ   ชั้นเทวะ  ชั้นมนุษย์  ชั้นโลกันต์
  องค์สัมมา  สัมพุทธ  วิมุตตา   เสด็จโปรด  พระมารดา  สรวงสวรรค์
ครบไตรมาส  ออกพรรษา  เมื่อครานั้น   เสด็จจาก  สวรรค์  ชั้นดาวดึงส์
  บันไดแก้ว  แวววับ  รับเสด็จ   เป็นขอบเขต  เสด็จลง  ตรงใกล้ถึง
หลังจากโปรด  พระมารดา  ได้พาพึ่ง   มาสู่ซึ่ง  ณ เขตคู   ประตูเมือง
  ชื่อนคร  สังกัสสะ  พระเสด็จ   ท้าวสักกะ  เทเวศน์  ผู้ปราดเปรื่อง
ได้อุ้มบาตา  เสละมัย  ฉายรองเรือง   ไปทั่วเมือง  สีทอง  ผ่องอำไพ
  ท้าวมหา  ปชาบดี  พรหมเทพ   ใช้พระหัตถ์  ยกฉัตรเขต กั้นถวาย
บังแสงสูรย์  ที่แผดจ้า  มาระคาย   ลงบันได  เงินเบื้องซ้าย ดังใจปอง
  นางสุริย  วัจฉสา มารำร่าย   มาตุลี  โปรยดอกไม้  ได้สนอง
ปัญจะสิ  ขรเทพ  ดีดพิณทอง   ทั้งเนืองนอง  เทพบุตร เทพธิดา
  ชาวสวรรค์  ชั้นฟ้า  มาชมชื่น   เป็นแสนหมื่น  รื่นรมย์  สมพรรษา
พุทธเจ้า  ทรงเปิดโลก  โปรดมารดา   เพื่อมนุษย์  และเปรตา  สาธุการ
  ประชาชี  ที่เฝ้ารอ  รับเสด็จ   ทั้งนคเรศ  ต่างแซ่ซ้อง  ก้องสนาน
โมทนา  พาจิตใจ  ให้ชื่นบาน   คือตำนาน  การตัก  บาตรเทโว
  พุทธเจ้า  เดินนำหน้า  ภิกษุสงฆ์   เดินเรียงตรง บิณฑบาต  ราษฏร์สุโข
กำหนดจิต  ลิขิตพา  ว่านะโม   ท่องพุทโธ  สืบเรื่อง  ต่อเนื่องมา
  การตักบาตร  เทโวเฟื่อง ชาวเมืองสร้าง   มีผู้วาง  โครงร่าง  นานหนักหนา
คือท่านพระ  มาลัย  ได้เริ่มมา   ตั้งแต่เป็น ใบฎีกา  ชั้นพระครู
  รวมพลัง  ทั้งชาวบ้าน  ทั่วย่านพลง   หนองกระโดง  ควายเขาหัก  ปักใจอยู่
ทั้งสามย่าน  ทะเลน้อย  มาพันตู   รวมเป็นหมู่  เพื่อวัดพลง  ดำรงไว้
  ตั้งวิมาน  ชั้นฟ้า  ที่หน้าโบสถ์   พระพุทธรูป  ลงมาโปรด  สดไสว
อีกพระสงฆ์  หลายองค์  ตามทรงชัย   รับข้าวสุก  ลูกถวาย  หมายแบ่งปัน
  จากลานวัด  ผ่าน ๆ ไป  จนเต็มวัด   ต้องมาจัด  รูปใหม่  ให้สร้างสรรค์
พิธีกรรม แลจะด้อย  ประสบการณ์   จึงให้มี  กรรมการวัด  จัดกับครู
  กรรมการวัด  นัดกับครู  วัดพลงนี้   ปรึกษาดี  ตั้งแต่ปี  ที่จัดอยู่
ศักราช  ปีศูนย์แปด  ร่วมกันดู   เริ่มเปลี่ยนแปลง  นำโต๊ะหมู่  อยู่ในลาน
  เมื่อก่อนนี้  ที่ตักบาตร  ใช้ข้าวสุก   ได้เปลี่ยนยุค  จากข้าวสุก  เป็นข้าวสาร
อาหารแห้ง  ใส่บาตรไว้  เก็บได้นาน   ทั้งปัจจัย  ไทยทาน ได้เพิ่มพูน
  เพิ่มขบวน  นางฟ้าหลาก  จากสวรรค์   ลงวิมาน  มารำร่าย  ให้เกื้อหนุน
เพิ่มศักดา  บารมี   ในงานบุญ   ได้เกื้อกูล  ตามเหตุ  สังเกตการณ์
  มีพระอินทร์  อีกพระพรหม  ยมทูต   เทพบุตร ทั่วหล้า  ในแสงสูรย์
อีกฝูงเปรต  มาด้วย  ช่วยเจือจุน   เป็นงานบุญ  ร่วมด้วย  ต่างช่วยกัน
  แต่ครั้นพอ  ปีพ.ศ.  ที่สิบเอ็ด   จึงพร้อมใจ  ย้ายเขต  หาที่มั่น
มะขามคู่  สุขุมวิท  อยู่ติดนาน   จนพ.ศ.  หนึ่งเก้านั้น  ต้องผันไป
  กรรมการวัด ปรึกษา  ว่าเดินบาตร   สมควรจัด  สถานที่  ให้กว้างใหญ่
เปลี่ยนจากเก่า  ย้ายไป  ป้ายทันใจ   จนใคร ๆ  ต่างก็ชม  เหมาะสมดี
  นิมนต์พระ  มาไม่น้อย  สามร้อยรูป   เข้าขบวน  เพื่อฝังปลูก  ความสุขขี
ให้งานใหญ่   หมายรักษา ประเพณี   เป็นครั้งที่  สี่สิบสอง พี่น้องแกลง
  ควรอนุรักษ์  งานนี้ไว้  ให้ตลอด   เพื่อถ่ายทอด  ความร่วมใจ  ให้มีแสง
เป็นศูนย์รวม  ดวงใจ  ให้เมืองแกลง   ได้เป็นแหล่ง  ฟูเฟื่อง  เรื่องเทโว
  ต่างปลื้มใจ  ในงานนี้  มีถ้วนหน้า   ทั้งพ่อค้า  ข้าราชการ  ดูอ่าโอ่
ร่วมชูเชิด  จนเกิดงาน  อันใหญ่โต   เปรียบดั่งโซ่   สายทอง  คล้องดวงมานย์
  ทั้งห้างร้าน  สมาคม  สโมสร   เป็นกลุ่มก้อน  ร่วมบุญ  ที่หมุนผ่าน
รวมพลัง  จนแล้วเสร็จ  สำเร็จงาน   ต่างเจือจาน  จนงานงาม  ตามประสงค์
  ครั้นพอได้  เวลาตรง  มงคงฤกษ์   จึงใคร่เบิก  แขกรับเชิญ  ก่อนเดินสงฆ์
คุณสำเนา  ภิบาลญาติ  ผู้อาจอง   เป็นร่างทรง  ท้าวสักกะ  ณ บันไดทอง
  แล้วเรียนเชิญท่านผู้ว่า พลวัต   ผู้องอาจ  ยุรยาตร เป็นคู่สอง
เป็นร่างท้าว  มหาพรหม  ตามครรลอง   เสด็จลง  ตรงช่อง  บันไดเงิน
  ทั้งสองท่าน  นั้นเด่น เห็นลักษณะ   อัญเชิญพระ  พุทธเจ้า  จากสวรรค์
เสด็จลง  จากปราสาท  ทิพย์วิมาน   เสียงแซ่ซ้อง สาธุการ  กังวานไกล
  จึงขอจบ  ครบคำกลอน  ลงตอนนี้   เพื่อน้องพี่  ที่ตั้งใจ  ได้ผ่องใส
บรรยายความ  ตามท้องเรื่อง  จารึกไว้   ขออวยชัย  ท่านทั้งหลาย  สุขใจเอย
       
   
มยินโธ/เรียบเรียง
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
- ๒ -
คนจะดี ดีที่ใจ ใช่ใบหน้า

คนจะดี 

มีคุณค่า ใช่หน้าใส
คนจะดี เท่าที่รู้ อยู่ที่ใจ
ถึงยากไร้ ใจย่อมสุข ทุกเวลา
ขอให้ท่าน ทุกถ้วนหน้า เวลานี้
สร้างความดี แด่มวลชน คนถามหา
จงทำเสีย แต่ตอนนี้  มีเวลา
แล้ววันนี้ มีความว่า ทำหรือยัง
แต่ถ้ายัง จงตั้งใจ ไม่สายหรอก
จะขอบอก จะให้ดี ดังที่หวัง
ช่วยพ่อแม่ แกทำงาน บ้านที่ยัง
รกรุงรัง ทั้งเก็บกวาด คาดว่าดี
ช่วยหุงข้าว ซาวหม้อ ก็กุศล
เช็ดบ้านตน จนสะอ้าน บ้านสุขี
ยกมือไหว้ แม่พ่อ ก็ทำดี
ทุกคนมี เวลาป้อ พ่อแม่เอย
 
มยินโธ/เรียบเรียง
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
- ๓ -
ขอขอบคุณ ที่มีใจ ในงานสร้าง
ไร้สินจ้าง หรือรางวัล ในงานนี้
ทั้งคนคัด ทั้งคนซื้อ หรือบัญชี
ช่วยกันดี มีน้ำใจ ให้แก่งาน
รวมช่วยกัน จัดแจก แยกขยะ
ลดภาวะ สิ่งแวดล้อม ออมประสาน
เลี้ยงแต่ข้าว เลี้ยงแต่น้ำ ยามช่วยงาน
ไร้สินจ้าง หรือรางวัล ช่วยกันดี
ทางชุมชน ขอขอบใจ ในทุกท่าน
ที่ช่วยงาน จงสุขใจ ให้สุขี
คิดได้ทอง ขอให้ได้ ด้วยไมตรี
คิดได้เงิน ขอให้มี ดั่งที่ใจ
ขอให้มี เงินและสุข ทุกถ้วนหน้า
ถ้าคิดค้า ขอให้ได้ กำไรหลาย
ให้ครอบครัว ไร้ทุกข์ สุขสบาย
อยู่ปลอดภัย ไร้โรค มีโชคเอย
     
 
มยินโธ/เรียบเรียง
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
กลอนเป็นอย่างไร? ไปเกาหลี...
เป็นอย่างไร ไปเกาหลีมิมีข่าว   อากาศหนาว เกาหลีนั้นหนาวสั่นไหม
ไม่บอกเล่าเก้าสิบ หรือรีบไป   มีอะไรเอามาฝาก คนเมืองแกลง
คนทำดี มีชื่นชม สมหน้าที่   คนทำดีย่อมได้ดีมีศรีแสง
บริหารการกีฬานั้นมาแรง   คนเมืองแกลง ก็สมยอม มิออมใจ
มลภาวะ สิ่งแวดล้อมมลพิษ   ยาเสพติด มลพิษลด หมดสูญหาย
ป่าชายเลน คลองประแส แกก็ไป   ปลูกต้นไม้ ปล่อยกุ้งปลา น่าชื่นชม
บำบัดน้ำ ตามชุมชน สนใจให้   งานพิธี พลีหัวใจ ให้สุขสม
รณรงค์ ลดไขมัน อันอ้วนกลม   ออกกำลัง ไขมันหมด ลดอ้วนลง
ประเพณี มีมากมาย ในอาเขต   เทโวเสร็จ สำเร็จการ ทางด้านสงฆ์
งานต่อไป มิใช่น้อย ลอยกระทง   แล้วก็คง มีงานต่อ วันพ่อมา
นี่เป็นงาน สานต่อ พ่อแห่งชาติ   ทำทุกปี มิมีขาด สักพรรษา
ทดแทนคุณ ไม่ลืมหลง องค์บิดา   ห้าธันวา มหาราช ของชาติไทย
ครั้งเสร็จสับ นับต่อ ก็ปีใหม่   ประเพณี ของคนไทย ได้คบหา
วาเลนไทน์ วันตรุษจีน ก็บินมา   สงกรานต์ร่า ทำบุญส่ง คงเหมือนเดิม
เบนไปไกล เตลิดใหญ่ จึงหันกลับ   เพราะอยากทราบ ออกนอกเขจ มีเหตุเสริม
ด้วยกระผม ตามลมว่าว เข้าเรื่องเดิม   ชอเพิมเติม จุดเริ่มต้น ผลงานไป
ประเทศเขา ชื่อเกาหลี นี้ดีมาก   พวกผมอยาก รู้ว่าท่าน ไปงานไหน
เพื่อมีส่วน ได้ร่วมด้วย ช่วยชาติไทย   ผลกำไร ใช้เพื่อชาติ พัฒนา
คงจะมี เรื่องใหม่เอี่ยม มาเยี่ยมฝาก   ด้านเกษตรเป็นงานหลัก หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นผลงาน ท่านสร้างมา   อยากทราบว่า เป็นผลงาน ทานด้านใด
ขออภัย ที่เขียนไป ไร้สาระ   ไม่รู้จะ นั่งเปิดตา ให้หน้าใส
ตื่นตีสี่ ไม่มีงาน จึงหันไป   คว้าสมุด ดินสดได้ ใส่คำคม
นี่สว่าง นั่งหลังขด งดเขียนต่อ   จะนั่งรอ ขอคำตอบ ชอบสร้างสม
ท่านนายก มีอะไร ให้ชื่นชม   ด้วยสมอง ของกระผม ระบมเอย
ป.ล.ลืมแดงจังกึมลืมสนิท   หนังยอดฮิตแดจังกึมลืมเฉยๆ
เมื่อท่านไปเกาหลีจบพอไหมเออ   หากท่านเจอ โปรดช่วยแจ้ง แถลงความ
หมอโฮจุนคุ้นกันฉันอยากรู้   ความเป็นอยู่คนทั้งสอบจึงต้องถาม
พบหรือไม่ใคร่อยากรู้ทั้งสองนาม   คนหนึ่งงามคนหนึ่งเด่นพูดเล่นเอย...
 
มยินโธ
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ขยะร้ายร่วมมือกันสรรค์สร้างได้

ขยะร้าย
ทำลายงบ  
มาช่วยลด
ร่วมมือกัน
ทำหมูหลุม
จะได้เบี้ย
ได้เนื้อหมู 
เศษอาหาร
ถ้าท่านคิด
หลังดับเพลิง
ถ้าอยากใช้
วิทยาทาน
เศษอาหาร
 เป็นขั้นตอน
เกิดเป็นหนอน
แล้วนำมา
เป็นวิธี
เหมือนมีฟาร์ม
ได้ผลงาน
น้ำเลี้ยงปลา
สมุนไพร
จุลินทรีย์ 
สร้างสวนครัว
เป็นกำไร

ทำลายยาก
ประมาณไป
งดสิ้นเปลือง
สรรค์สร้าง
คลุมขยะสด
ชดเชยแรง
คู่มูลสัตว์
ทานเหลือมา
ติดอารมณ์
เพิ่งจะสร้าง
เป็นความรู้
ในขั้นต้น   
นั้นมีมาก
ป้อนไว้
ตามขั้นตอน
ปรุงรสทาน
ที่เกื้อหนุน
อย่างพอเพียง 
บ้านมีปลา
ราดรดเข้า
ใช่สมุนโจร
มีส่วนร่วม
เลี้ยงหมูปลา 
จากวงจร
จากที่พบ
หลาบสิบล้าน
งบประมาณ
อย่างก่อนมา
ลดของเสีย
แข่งปัญหา
คุ้มเวลา
อาหารมัน
ชมตัวอย่าง
ขมีขมัน
มาดูกัน
ผลตามมา
ก็หมักหนอน
ให้ศึกษา
อาหารปลา
อาหารเรา
ต้นทุนต่ำ
เลี้ยงพวกเขา
ขยะเบา
สมุนไพร
ต้นทุนร่วม
เรื่องทั้งหลาย
สมุนไพร
ขยะเอยฯ

มยินโธ/เรียบเรียง

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความรู้ต่ำ
อุสาหะ
ความสำเร็จ
ประสพผล
สร้างฐานะ
พร้อมเมียลูก
เป็นครอบครัว
คอยเกื้อหนุน

พยายาม
จะสำเร็จ
เสร็จสิ้นไป
บนชิ้นงาน
สะสมทรัพย์
สุขสมหวัง
อันอบอุ่น
พลูสร้างสรรค์
ความมานะ
ด้วยเหตุผล
มีหลายคน
อันสมบูรณ์
รับความสุข
ต่างเกื้อหนุน
หนุนเพิ่มพูล
มั่นคงเอย

มยินโธ/เรียบเรียง

ความรักพร้อมความสามัคคี
อันความรัก
ความเอ็นดู
เอื้ออาทร
ปนคลุกเคล้า
เปิดใจกว้าง
ความถูกผิด
ร่วมมือกัน
เอาเหตุผล
ชาวชุมชน
ความร่วมมือ
มอบความรัก
ทุกคนมี
บวกสามัคคี
คู่ห่วงใย
ป้อนความดี
ผิดอภัย
หนทางดู
ติดทุกหมู่
หันหน้าสู่
ปนอภัย
คนข้างเคียง
คือแรงใจ
สมัคสมาน
กำลังใจ
มีในหมู่
ไม่แตกร้าว
พี่น้องเรา
ในชุมชน
คู่ความคิด
ดูเหตุผล
สู่ชุมชน
ใจอารี
เพียงยึดถือ
ให้พี่น้อง
สามัคคีให้
ชุมชนเอย

มยินโธ/เรียบเรียง

รักใครไหนเล่า...เท่ารักจากแม่

รักของใคร
เป็นรักแท้
ท่านป้อนข้าว
แม่สุขล้น
แล้วลูก  ๆ
ที่รักแม่
คอยส่งข้าว
ส่งคำคม
เอาใจใส
ในบางครั้ง
เพียงคำพูด
ส่งคำรัก
เอาเงินทอง
เพียงคำเล่า
เอาเพชรนิล
ไม่เท่าแขน
ดอกไม้ขาว
สิ่งน้อยนับ
ทั้งเงินทอง
เท่าลูกให้
แล้วต้นรัก
มีบ้างไหม
คนรุ่นใหม
อนิจจา

ไหนจะนำ
แม่มีให้
ป้อนน้ำ
ทนอาบน้ำ  
ทั้งหลาย
เลี้ยงแม่ 
ส่งน้ำ
ชมรักแม่
ใฝ่ดูแล
บอกรักแม่
สุดระรื่น
ไปทักทาย
มากองบัง
เข้าเคลียคลอ
จินดา
ลูกประคอง
ข้าวสักปั้น
กับมารดา
ของอื่นๆ
ความอบอุ่น
ของลูก
ไม่เห็นบุญ
ไม่เห็นบุญ
อนิจจัง
ความรักแม่
ไม่ขัดสน
ลูกทุกคน
ตามด้วยนม
มีใครแน่
แกสุขสม
ความรื่นรมย์
แก่ชื่นใจ
คุณแม่บ้าง
แกปลื้มหลาย
ก็ชื่นใจ
ชื่นใจแทน
ยังไม่เท่า
พอใจแสน
มาทดแทน
จ้องเอารับ
ท่านก็รับ
มีค่าหลาย
ไม่ชื่นใจ
หนุนชีวา
ปลูกตรงไหน
แกแลหา
คุณมารดา
ทุกขังเอย

มยินโธ/เรียบเรียง

ชีวิตพอเพียง

ถ้าโลกเรา
ใช้ชีวิต
เอื้ออาทร
มลภาวะ
ขยะพิษ
งบประมาณ
ขยะล้น
จึงเป็นเรื่อง
ในเบื้องต้น
ได้มาจาก
มาสร้างหนอน
ผลิตแก๊สใส
พืชมั่นคง
เป็นสิ่งดี
และขุดหลุม
ดูมั่นคง
ผลสามเด้ง
ที่เหลืออยู่ 
ตั้งชื่อนุ่ม 
แสนปรีเปรม
ใช่จะหมด
แต่ต้องรอ
ขอบอกใบ้
จะได้เห็น
ขาวใส
แบบพอเพียง
ย้อนยุค
ขยะร้าย
ติดอันดับ
ผลาญดอกเบี้ย
ต้นจนจบ
ต้องขบคิด
ค้นขุดคุ้ย
ถังขยะ
ป้อนปลา 
ในขยะ
สมุนไพร
ที่ทำลาย
คุมระดับ
ลงขยะ
เฉงขยะ 
คือปุ๋ยหมัก
หลุมที่ได้ 
เต็มสามเด้ง
แค่นี้
ตอนต่อไป
ดูเหมือนไก่
ผลงานช่อน
ไร้มลพิษ
เลี่ยงโรคร้าย
สุขสบาย
ไม่เต็มเมือง
ทรัพย์สูญเสีย
เสียหน้าเหลือง
ใช้สิ้นเปลือง
ดับพิษภัย
ทำปุ๋ยหมัก
ที่ท่านให้
จะโตไว
ละงบลง
ใช้จุลินทรีย์
คายพิษลง
จับหมูลง
จะไม่เต็ม
ฉะเนื้อหมู
จากมูลเข้ม
ใส่ไม่เต็ม
เจ๊งไม่เป็น
ยังมีต่อ
จะได้เห็น
ขันไม่เป็น
ตอนต่อไป

มยินโธ/เรียบเรียง

เรื่องปากท้อง...

พอเสียดี
ตอนนี้ชาติ
ิการท่องเที่ยว
ประชากร
การโรงแรม
ยอดขายพุ่ง
ยอดคนตาย
ผลกระทบ
คนเสียงมาก
สวยเพียงเปลือก
ขาดผิดชอบ
ค้าหมดทุน
คนตกงาน
เรื่องท้องปาก
แก้ปัญหา
อย่าดึงดัน
ผู้เดือดร้อน
การเมืองฆ่า
ต้องเสียดอก
ฆ่าตัวตาย
จึงขอวอน
ที่เดือดร้อน
แก้กฎหมาย
เราทุกคน

ท่านผู้รู้ 
ขาดสมดุล
เหลียวหลังกลับ
นอนถอนใจ
เงียบสงบ
รุ่งคนขาย
หลายทั่วทิศ
พบต่อเนื่อง
มักอ้างว่า
แต่ดื้อรั้น
คุณธรรม
หมุนไม่ติด
บ้านขาดผ่อน
ชักวิกฤต
เรื่องปากท้อง
ฉันเสียงมาก
นอนหูหนวก
ตายลูกเดียว
บอกคำเดียว
ในขณะนี้
ให้ผ่อนปรน
กันทั่วหน้า
ใช้ปัญหา
อยากค้นพบ

ผู้ฉลาด
ทุนหนีหาย
หลับเป็นตาย
ไข้การเมือง
โลงศพรุ่ง
ใส่ทองเหลือง
พิษการเมือง
เรื่องขาดทุน
ประชาเลือก
ปั่นหัวหมุน
ความสมดุล
ปิดกิจการ
วอนเสียงมาก
คิดสร้างสรรค์
์ของทุกวัน
ลากพวกไป
พวกรากหญ้า
เสียวสันไข
ไม่ซะบายยยยยย
มีหลายคน
คนรากหญ้า
ทุกแห่งหน
ของชุมชน
ความสงบเอย....

มยินโธ/เรียบเรียง

ความ...
ความร่มเย็น
ความขมขื่น
ความดีใจ
ความเสียใจ
ความเมตตา
ความดีงาม
ความโมโห
ความบรรลัย
ความสงสัย
ความสังเกต
ความมานะ
ความอดทน
ความซื้อสัตย์ 
คนร่ำลื่อ
ความอัปลักษณ์
ความเลิศล้ำ
ความรู้สูง
เป็นต้นเหตุ
ความจริงแล้ว 
ความมั่งมี
เป็นร่มเงา
เป็นเขตคาม
ได้ทุกอย่าง
ไม่ได้เป็น
เอื้ออารี
ตามมาด้วย
โผล่ครอบงำ
ในโมหะ
ใช้ปัญญา
ถึงเกิดเหตุ
ความสำเร็จ
ผลงานเคลื่อน
สุจริต
ซื้อเสียงรัว
จักบอกบท
ใช้ความงาม
อาจจูงใจ
แบ่งเกรดชั้น
แนวทางตรง
ใช่ความสุข
เราร่มรื่น
ความทุกข์เข็ญ
ดั่งที่เป็น
เช่นตั้งใจ
มีคุณธรรม
ช่วยสดใส
ทำร้ายใจ
จะมาเยือน
มาหาเหตุ
ก็คลาดเคลื่อน
ย่อมมาเยือน
เงื่อนไขงาม
นิสัยซื่อ
ทั่วเขตขาม
หมดความงาม
ต้องทำดี
ในกิเลส
ขั้นศักดิ์ศรี
จงทำดี
อาจทุกข์ใจ

มยินโธ/เรียบเรียง

เครื่องกำจัดขยะมีชีวิต
เครื่องทำลาย
ที่เกะกะ
หาทางออก
ย่อยสลาย
สั่งเครื่องย่อย
เพื่อให้พอ
ทำลายล้าง
มีห้ารุ่น
มีหมูหลุม
ปลาดุกลุย
เป็ดหลายตัว
เจ้าไส้เดือน
ส่วนน้องนุช
ร้องแบ๊ะ ๆ
อาหารเม็ด
เป็นต้นทุน
คือวงจร
ลดภาระ
ขยะที่เพิ่ม
ของทุกอย่าง
สมุนไพร
อีกร้อยแปด
เชิญศึกษา
เป็นวังวน
อาชีพเสริม
ความมานะ
เป็นรายได้
แต่พอตัว
หมูปลาเป็ด
เริ่มลดน้อย
ในโรงเรือน
นี่เป็นเพียง
ถ้ายากเห็น
เชิญเตล็ดเตร่
ข้อมูลลึก
เขาจะได้
ห้ายี่ห้อ
ลดภาระ
ลดปริมาณ
สิ่งที่ดี
ใช้สอย 
สิ่งกลิ่นเหม็น
นอกตำรา
ใช้ประโยชน์ 
ทยอยมา
เพียงช่วยย่อย
พังขยะ
ห้ายี่ห้อ
คุมขยะ
หนอนขยะ
มั่วเศษผัก
เลื่อยชอนไช
สุดท้อง
แทะขยะ
ที่เด็ดนัก
ขุนปลาดุก
ขั้นตอนใหม่
สะสมทุน
เริ่มลดน้อย
เป็นประโยชน์ 
ไฟสว่าง
ชีวภาพ
หาข้อมูล
ย่อยสลาย
เพิ่มรายได้
ความพากเพียร
ไร้ต้นทุน
สมกับนาม
เศษผลผัก
แพะช่วยโกย
ไส้เดือนไซ้
เบื้องต้นงาน
เป็นตัวอย่าง
คาบาน่า
ก็ปรึกษา
ให้ข้อมูล
นำมาใช้
ลดแรงงาน
ลดผลาญงบ
นี่กลับฟื้น
ย่อยขยะ
เช่นคาดหมาย
มาทำลาย
ลดต้นทุน
ห้ายี่ห้อ
คอยเกื้อหนุน
ปฏิกูล
ขอบรรยาย
คละเคล้าปุ๋ย
จะสลาย
นักทำลาย
สลายมูล
คือน้องแพะ
จะหายสูญ
มาจากมูล
สนุกจัง
ทำลายขยะ
หนุนความหวัง
ถอยระวาง
หมดกังวล
จากถังแก๊ส
อย่าสับสน
หนุนทุกคน
ไปในตัว
ทำลายขยะ
เวียนเข้าหัว
หนุนครอบครัว
ความพอเพียง
จักถดถอย
โซ้ยจนเกลี้ยง
ไชตัวเอียง
ท่านสมชาย
อย่าลังเล
อย่าสงสัย
ท่านสมชาย
เท่าที่มี
คุมขยะ
ลดหน้าที่
จบเสียที
คืนสภาพเอย....

มยินโธ/เรียบเรียง

October 27, 2008