เพราะเทศกาลกินเจนั้น มุ่งเน้นให้คนได้ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ในแต่ละปี ทำการรักษาศีล และไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด ความนิยมที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลกินเจของผู้คนจึงมีแต่เพิ่มขึ้น

        และว่ากันที่จริง ต้องกล่าวกันอีกครั้งว่าเป็นประเพณีที่หยั่งรากฝังลึกมาเป็นเวลานับร้อยพันปีแล้ว จึงคงเป็นเรื่องที่อธิบายได้โดยไม่ต้องเอ่ยไปให้มากความว่า ประเพณีกินเจนี้มีดีที่ตรงไหน


        และกล่าวสำหรับที่เมืองแกลงของเรา ได้เริ่มผนวกเอาประเพณีมาเป็นส่วนหนึ่งของเมือง นับแต่เริ่มมีโรงเจเป็นครั้งแรกที่บริเวณโรงเรียนเรืองศุข ถนนสุนทรโวหาร ต่อมาเมื่อย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ คือ โรงเจฮะเฮงตั๊วและจนมีโรงเจกุยอิงเกาะ ฝั่งป้ายทันใจ เพิ่มมาอีกแห่ง เราจึงได้เห็นภาพของผู้คนพากันแต่งกายชุดขาว เดินเป็นรูปขบวนพร้อมริ้วธงและเครื่องเซ่นสักการะไปรับเจ้า และส่งเจ้ากันที่ริมคลองประแสอยู่ทุกรอบปี ตกกลางคืนก็มีการเวียนธูปมีการรับบริจาคสิ่งของเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และวิญญาณไร้ญาติ และดำรงชีวิตอยู่ด้วยการบริโภคแต่พืชผักผลไม้ และแป้งพร้อมเครื่องปรุงรสพอประมาณ

        นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ยังคงประเทืองเฟื่องฟูได้ด้วยนาบุญในตัวของงานเอง

November 3, 2006