กำหนดการจัดงาานประเพณีตักบาตรเทโว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปีที่ 43
วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ ตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เวลา 07.00 น. คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนบริเวณพิธีจัดงาน (สี่แยกป้ายทันใจ)
เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง) มาถึง
เวลา 07.39 น. ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ บูชาพระ รับศีล ถวายทาน รับพร
  ประธานที่ปรึกษา (นายอำเภอแกลง) กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง) กล่าวตอบ
ประธานจัดงาน (นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง) กล่าวประวัติเทโว
เวลา 07.59 น. อัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกจากไพชยนต์มหาปราสาท มโหรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เริ่มเคลื่อนขบวน
เวลา 10.30 น. เสร็จพิธีตักบาตรเทโว
เวลา 11.00 น. ปิดงาน
 
 

October 10, 2006