สงกรานต์ปีนี้ ทางเทศบาลฯ จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดสารนาถฯ พร้อมร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ และ รดน้ำดำหัว มอบของที่ระลึกแด่ผู้สูงอายุ และมีการเดินขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ กันอย่างรื่นเริงสนุกสนาน และยังไม่การประกวดดนตรีเพื่อประชาชน บริเวณ ถ.เทศบาล 3 ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 เม.ย. 52 โดยมีกรรมการที่ทรงคุณวฒิ มาร่วมตัดสิน และก็มีวงดนตรี Seven Duck มาร่วมแสดงให้ความบันเทิงด้วย

ผลการประกวด "ดนตรีเพื่อประชาชน"
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วงสัจธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วง Rabbit turtle
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วง Milky Way
รางวัลชมเชย วง Shadow
รางวัลชมเชย วง Chieldren Badz