ต้องปลื้มกันหน่อยแล้วกับ"สกา ไกรแก้ว" ชาวเมืองแกลงผู้ชนะเลิศซออู้จากรายการ "คุณพระช่วย"

          เพชรน้ำงามนาม "สกา ไกรแก้ว" จากเด็กนักเรียนตัวน้อยๆที่เข้าออกผ่านซุ้มประตูวัดสารนารถธรรมาราม ก่อนจะมุ่งสู่แดนชมพูฟ้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รวบรวมหัวใจและฝีมือเชิงซอเข้าฝึกปรือเพิ่มเติมในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
          ที่เป็นมงคลอันสูงสุดอันจะต้องจดจำและทูนไว้เหนือเกล้า คือ พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงให้การอุปถัมภ์เสริมส่งศิลปดนตรีไทยมาตั้งแต่ต้น ยังพระบารมีแก่ผู้คนชาวดนตรีไทยอย่างเอนกอนันต์ และสกา ไกรแก้ว เป็นอีกหนึ่งเพชรอันวาววับเจียรนัยจนเจิดจรัสระยิบระยับได้ก็ด้วยแสงแห่งพระบารมีนี้
          ยาอายุวัฒนะใดที่จะดีหรือได้ผลเท่ายาทิพย์อันเกิดจากความสำเร็จของสกา ไกรแก้ว ที่มอบให้ไม่เพียงพ่อแม่ที่เฝ้าเป็นห่วงเลี้ยงดูมาแต่อ้อนออก ยังจะทำให้ชนชาวแกลงทั้งหลายได้ยิ้มย่อง ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติในความอุตสาหะของเขาต่อดนตรีไทย ประเภทซออู้
          อยากจะชี้นิ้วย้อนมาที่อกผาย เพื่อประกาศนาม"สกา ไกรแก้ว" แก่ใครต่อใคร ให้ลือกระเดื่องในทุกคราวไปว่า "เขานี้แหละคนเมืองแกลงบ้านฉัน"
          นายสกา ไกรแก้ว บุตรของนายพจนาถ และ นางเรณู ไกรแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ที่ อ.แกลง จ.ระยอง


ผลงานที่ผ่านมา อันเป็นที่น่าภูมิใจ
วัน/เดือน/ปี
รางวัล
ออกโดย
15 สิงหาคม 2541
เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับเขตการศึกษา 12 ฐานะผู้เล่นซออู้ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด
15 สิงหาคม 2541
เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับเขตการศึกษา 12 ฐานะผู้เล่นซออู้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
11 กุมภาพันธ์ 2542
นักดนตรีไทยดีเด่นประเภท ซออู้ ระัดับประถมศึกษา
ในการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่ 19
มหาวิทยาลัยบูรพาและ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
24 ธันวาคม 2543
เข้าร่วมประกวดดนตรีไทยงาน "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
29 พฤษภาคม 2544
ได้ัรับรางวัลที่ 2 ประเภทการบรรเลงรวมวง (มโหรี) ระดับมัธยมศึกษา
ในงาน "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 15
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 มิถุนายน 2545
ได้ัรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการบรรเลงรวมวง (มโหรี) ระดับมัธยมศึกษา
ในงาน "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 16
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 มิถุนายน 2546
ได้ัรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการบรรเลงรวมวง (มโหรี) ระดับมัธยมศึกษา
ในงาน "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 17
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 มกราคม 2545
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง "ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม" ในการประกวดดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 45 ภาคกลางและภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
15 กุมภาพันธ์ 2545

ได้รับรางวัล "นักเรียนผลงานวิชาการดีเด่น" (ดนตรีไทย)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
15 กุมภาพันธ์ 2545
ได้รับรางวัล "นักเรียนดีเด่นด้านดนตรีไทย" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
7 และ 13 มกราคม 2546
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนด้านดนตรี-นาฎศิลป์ ประเภท “ซออู้” โดยกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 1 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕๕ โรงเรียนวัดสุวรรณสุทธารามวิทยา
11 กุมภาพันธ์ 2546
ได้รับรางวัล “นักดนตรีไทยดีเด่น” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
11-12 กุมภาพันธ์ 2547
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขัน “ซออู้”ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในงานงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 55
กระทรวงศึกษาธิการ
21 ธันวาคม 2546
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในประเภทการบรรเลงรวมวง ( มโหรี ) งาน “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 18 กรมส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
24 กุมภาพันธ์ 2547
ได้รับรางวัล “นักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมดนตรีไทย” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
24 มิถุนายน 2547
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีไทยประเภทการบรรเลงรวมวง ( มโหรี ) ในการประกวดดนตรีไทยงาน“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 18 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ได้เข้าร่วมการแสดงของรายการ “ ทิพวาฑิพ ”ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  
ได้เข้าร่วมบรรเลงถวายพระพร “สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” มูลนิธิกาญจนบารมี
7 สิงหาคม 2547
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดงาน “การประกวดดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี” ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
7 สิงหาคม 2547
ได้รับรางวัล “ซออู้ดีเด่น” ในการประกวดงาน “การประกวดดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี” ระดับมัธยมศึกษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : webmaster@muangklang.com