โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวเปิดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า โดยมีนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากนายณัฐยศ สุรการต์กุล นักการตลาดระดับ ๘ จากการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคแกลง มาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการประหยัดไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

8August 31, 2018