เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสื่อสารกับเทศบาลฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์
       โปรดใช้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุนี้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองต่อไป
ศูนย์รับแจ้งเหต
muangklang53@gmail.com

  เบอร์โทร. 038-675222 (เวลาราชการ)
  เบอร์โทร. 038-671000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 


  เบอร์โทร. 038-671196
  เบอร์โทร. 199 (โทรจากโทรศัพท์บ้าน)

 

  SMS พิมพ์ M เว้นวรรค ตามด้วยข้อความ ส่งมาที่ 4276995
  ตัวอย่าง "M ท่อประปาแตกที่ แยกป้ายทันใจ ช่วยซ่อมด่วน"
  หมายเหตุ เทศบาลจะตรวจสอบข้อมูล เวลา 16.00 น.ของทุกวัน

 

  แบบฟอร์ม ไฟล์ .doc พิมพ์แล้่วส่งมาที่ E-mail : muangklang53@gmail.com
  สามารถแนบไฟล์รูปภาพ , ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์เสียงเพื่อส่งมาเทศบาล
  แบบฟอร์ม ไฟล์ .pdf เขียนแล้่วส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
  68/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 

  เทศบาลตำบลเมืองแกลง E - Mail : muangklang53@gmail.com