"เรือนหอประวัติเมืองแกลง"

         หลายๆ ท่านคงรู้จักในชื่อ "โรงพักเก่า" หรือ "สถานีตำรวจภูธรอำเภอแกลงหลังเดิม" ซึ่งเกิดขึ้นมาแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ และเมื่อประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น สถานีตำรวจหลังเดิมซึ่งมีพื้นที่อันจำกัด จึงรองรับการให้บริการไม่เพียงพอเท่าที่ควร กอปรกับประเด็นสำคัญ คือ ความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาของเรือนที่สร้างด้วยไม้ จึงได้ยุติการใช้งานสถานีตำรวจเดิม และย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ใหม่ และเมื่อได้พิจารณาว่าหากถึงวันที่ต้องรื้อถอนเรือนหลังเดิมทิ้งไป พี่น้องชาวเมืองแกลง คงจะต้องรู้สึกเสมือนบ้านตลาดสามย่านได้ถูกตัดทอนชิ้นส่วนสำคัญ ชิ้นหนึ่งออกไปจากเมืองแกลงอย่างน่าใจหาย ด้วยเรือนหลังนี้ได้ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก อย่างถนนสุนทรโวหารคู่กับความเป็นบ้านตลาดสามย่านมาช้านาน

         ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลเมืองแกลงพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรแกลง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการก่อสร้างเรือนหลังใหม่ขึ้น โดยยึดรูปทรง ขนาดและเค้าโครงของเรือนหลังเดิมเป็นหลัก โดยกำหนดวงเงินในการก่อสร้างประมาร ๕ ล้านบาท และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และในปีนี้ ๒๕๕๔ ก็ได้จัดพิธีเปิดเรือนหอประวัติเมืองแกลง อย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเรือนหอประวัติเมืองแกลง ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔